Giỏ hàng

Thẻ Nạp 3G Mobifone dung lượng 2100MB dùng trong 30 ngày

Thương hiệu: Khác
Giá bán online: 42,000₫(Đã có VAT)

Khuyến mại mua 2 tặng 1

####

- Dung lượng sử dụng: 2100MB

- Thời gian sử dụng: 30 ngày

- Cú pháp đăng ký: DK_QT_<12 số data_code>

- Kiểm tra dung lượng: KT_DataQT

- Cú pháp hủy: HUY_QT

- Mỗi một data_code chỉ sử dụng cho 01 TB.

- Mỗi một TB chỉ sử dụng 01 data_code tại thời điểm đăng ký data_code hoặc đang trong thời gian sử dụng dung lượng miễn phí của data_code.

  • Với TB sử dụng gói nền (MI) + Datacode: trừ dung lượng Datacode rồi đến trừ dung lượng gói nền.
  • Với TB không sử dụng gói nền (M0) + Datacode: trừ dung lương Datacode rồi đến trừ TKC (1536đ/MB).

- Dung lượng sử dụng: 2100MB

- Thời gian sử dụng: 30 ngày

- Cú pháp đăng ký: DK_QT_<12 số data_code>

- Kiểm tra dung lượng: KT_DataQT

- Cú pháp hủy: HUY_QT

- Mỗi một data_code chỉ sử dụng cho 01 TB.

- Mỗi một TB chỉ sử dụng 01 data_code tại thời điểm đăng ký data_code hoặc đang trong thời gian sử dụng dung lượng miễn phí của data_code.

  • Với TB sử dụng gói nền (MI) + Datacode: trừ dung lượng Datacode rồi đến trừ dung lượng gói nền.
  • Với TB không sử dụng gói nền (M0) + Datacode: trừ dung lương Datacode rồi đến trừ TKC (1536đ/MB).

- Dung lượng sử dụng: 2100MB

- Thời gian sử dụng: 30 ngày

- Cú pháp đăng ký: DK_QT_<12 số data_code>

- Kiểm tra dung lượng: KT_DataQT

- Cú pháp hủy: HUY_QT

- Mỗi một data_code chỉ sử dụng cho 01 TB.

- Mỗi một TB chỉ sử dụng 01 data_code tại thời điểm đăng ký data_code hoặc đang trong thời gian sử dụng dung lượng miễn phí của data_code.

  • Với TB sử dụng gói nền (MI) + Datacode: trừ dung lượng Datacode rồi đến trừ dung lượng gói nền.
  • Với TB không sử dụng gói nền (M0) + Datacode: trừ dung lương Datacode rồi đến trừ TKC (1536đ/MB).

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008