Samsung Galaxy J7-Pro

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

6.640.000đđ

M199 (12 Tháng)Chi tiết gói cước

4.250.000đđ

M199 (18 Tháng)Chi tiết gói cước

3.200.000đđ

Samsung Galaxy J7-Prime

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

5.566.000đđ

M199 (12 Tháng)Chi tiết gói cước

3.190.000đđ

M199 (18 Tháng)Chi tiết gói cước

2.140.000đđ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

Tên gói cước

Đối tượng đăng ký

Thoại nội mạng

Data

Thời Gian Cam kết

Giá gói cước/ tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)- Đã có VAT

Mua ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

M12

TBTT hòa mạng mới

200 phút

1 GB

Có hiệu lực 12 Tháng

---

---

M199 (12 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới,TBTT chuyển sang TBTS

300 phút

3 GB

12 Tháng

199.000đ

2.100.000đ

M199 (18 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới,TBTT chuyển sang TBTS

300 phút

3 GB

18 Tháng

199.000đ

3.150.000đ

** Chú Thích : TBTT (Thuê bao trả trước), TBTS (Thuê bao trả sau).