Gói Cước Dành Cho Thuê Bao Trả Sau Phát Triển Mới

Samsung Galaxy S9

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

18.490.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

15.590.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

12.590.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

9.190.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

14.390.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

9.990.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

4.990.000đ

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

21.990.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

19.090.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

16.090.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

12.690.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

17.890.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

13.490.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

8.490.000đ

Samsung Galaxy S9 Plus 128GB

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

23.490.000đ

Sub299(12T)Chi tiết gói cước

20.590.000đ

Sub599(12T)Chi tiết gói cước

17.590.000đ

Sub999(12T)Chi tiết gói cước

14.190.000đ

Sub299(18T)Chi tiết gói cước

19.390.000đ

Sub599(18T)Chi tiết gói cước

14.990.000đ

Sub999(18T)Chi tiết gói cước

9.990.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng

Tên gói cước(*)

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Giá Bán Máy

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB

Samsung Galaxy S9 Plus 128GB

M12

200 phút

---

1G

---

---

12 Tháng

---

***

18.490.000đ

21.990.000đ

23.490.000đ

Sub299(12T)

Miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5G

---

299.000 đ

12 Tháng

2.500.000 đ

15.590.000đ

19.090.000đ

20.590.000đ

Sub599(12T)

Miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10G

---

599.000 đ

12 Tháng

5.500.000 đ

12.590.000đ

16.090.000đ

17.590.000đ

Sub999(12T)

Miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40G

---

999.000 đ

12 Tháng

8.900.000 đ

9.190.000đ

12.690.000đ

14.190.000đ

Sub299(18T)

Miễn phí dưới 10 phút

50 phút

5GB

---

299.000 đ

18 Tháng

3.650.000đ

14.390.000đ

17.890.000đ

19.390.000đ

Sub599(18T)

Miễn phí dưới 10 phút

100 phút

10G

---

599.000 đ

18 Tháng

8.050.000 đ

9.990.000đ

13.490.000đ

14.990.000đ

Sub999(18T)

Miễn phí dưới 10 phút

150 phút

40G

---

999.000đ

18 Tháng

13.050.000 đ

4.990.000đ

8.490.000đ

9.990.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.

Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008