Samsung Galaxy A8

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M299 (12 Tháng)Chi tiết gói

8.390.000đđ

M579 (12 Tháng)Chi tiết gói

5.490.000đđ

M299 (18 Tháng)Chi tiết gói

7.290.000đđ

M579 (18 Tháng)Chi tiết gói

2.990.000đđ

Samsung Galaxy A8 +

Giá bán máy khi mua kèm gói cước cam kết

M299 (12 Tháng)Chi tiết gói

10.690.000đđ

M579 (12 Tháng)Chi tiết gói

7.690.000đđ

M299 (18 Tháng)Chi tiết gói

9.590.000đđ

M579 (18 Tháng)Chi tiết gói

5.290.000đđ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

Điều kiện(*) : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả sau(M299, M599)

Tên gói cước

Đối tượng đăng ký

Thoại nội mạng

Thoại liên mạng

Data

SMS

Thời Gian Cam kết

Giá gói cước/ tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)- Đã có VAT

Giá bán điện thoại

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A8+

Điều Kiện

M299 (12 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

400 phút

40 phút

3 GB

40 SMS

12 Tháng

299.000đ

8.390.000đ

10.690.000đ

Điều kiện(*)

M579 (12 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

600 phút

60 phút

6 GB

60 SMS

12 Tháng

579.000đ

5.490.000đ

7.690.000đ

Điều kiện(*)

M299 (18 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

400 phút

40 phút

3 GB

40 SMS

18 Tháng

299.000đ

7.290.000đ

9.590.000đ

Điều kiện(*)

M579 (18 Tháng)

TBTS hiện hữu-hòa mạng mới

600 phút

60 phút

6 GB

60 SMS

18 Tháng

579.000đ

2.990.000đ

5.290.000đ

Điều kiện(*)

Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008