Thông tin gói cước Samsung Galaxy J7 PLUS

Galaxy J7 PLUS

Giá bán điện thoại cho khách hàng mua kèm gói cước cam kết

M12Chi tiết gói cước

8.290.000đ

M199S(12T)Chi tiết gói cước

6.690.000đ

M299(12T)Chi tiết gói cước

5.690.000đ

M499(12T)Chi tiết gói cước

3.690.000đ

M199S(18T)Chi tiết gói cước

5.690.000đ

M299(18T)Chi tiết gói cước

4.690.000đ

M499(18T)Chi tiết gói cước

1.690.000đ

Chi tiết các gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại, Chú Thích :(*)ưu đãi hàng tháng, (**) FB30 : gói data lướt facebook không giới hạn

Điều kiện 1 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 Tháng

Điều kiện 2 : khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết

Tên gói cước(*)

Loại Thuê bao

Thoại Nội Mạng(*)

Thoại Ngoại Mạng(*)

Data(*)

SMS(*)

Tặng thêm(**)

Giá gói cước /tháng (chưa bao gồm cước thuê bao)

Số chu kỳ cam kết

Điều kiện

Mức ký quỹ tham gia CT mua máy kèm gói cước

Giá Bán Máy

M12

Phát triển mới

200 phút

---

1G

---

---

---

Hiệu lực 12 Tháng

Điều kiện 1

---

8.290.000đ (***)

M199S(12T)

Phát triển mới,hiện hữu

300 phút

30 phút

2G

-----

-----

199.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

1.700.000 đ

6.690.000đ

M299(12T)

Phát triển mới,hiện hữu

400 phút

40 phút

3G

40

----

299.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

2.300.000đ

5.690.000đ

M499(12T)

Phát triển mới,hiện hữu

500 phút

50 phút

5G

50

FB30

499.000 đ

12 Tháng

Điều kiện 2

4.200.000 đ

3.690.000đ

199S(18T)

Phát triển mới,hiện hữu

300 phút

30 phút

2G

----

-----

199.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

2.400.000đ

5.690.000đ

M299(18T)

Phát triển mới,hiện hữu

400 phút

40 phút

3G

40

----

299.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

3.400.000 đ

4.690.000đ

M499(18T)

Phát triển mới,hiện hữu

500 phút

50 phút

5G

50

FB30

499.000 đ

18 Tháng

Điều kiện 2

6.200.000 đ

1.690.000đ

(***) : khách hàng tham gia trương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng.
Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008