Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

I. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin:

- Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập /hoặc giao dịch trên website mobifone5.vn thuộc quyền sở hữu của vào Công ty Dịch vụ MobiFone Khu Vực 5.
- Chính Sách này mô tả cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên mobifone5.vn. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên website.

Quy định cụ thể:

1. Về việc thu thập thông tin:

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại mobifone5.vn.Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch để được áp dụng những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:

- Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Công ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu Vực 5.

- Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mua hàng.

- Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Công ty. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Công ty.

3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Công ty không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mobistore cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

4. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Công ty 0904.37.1111

5. Cam kết Bảo mật thông tin: Công ty cam kết tất cả các thông tin và dữ liệu Khách hàng điều được bảo mật và chỉ dùng cho việc giao dịch đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Không phát tán hay để lộ thông tin cá nhân khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 5:

Địa chỉ: Số 8 - Lô 28a - đường Lê Hồng Phong - quận Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 0904.37.1111.

Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008