Giỏ hàng

Mobile Internet

Đăng bởi Phan Minh Thắng ngày bình luận

1. Giới thiệu

Mobile Internet là dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G của mạng MobiFone.

2. Tính năng

Bạn có thể truy cập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G của mạng MobiFone.

3. Giá cước

a. Cước gửi tin đến 999: 200 đồng/SMS

b. Bảng cước dịch vụ cụ thể như sau:

Gói cước

Thời gian sử dụng

Giá cước (đồng)
(Đã bao gồm VAT)

Dung lượng miễn phí (sử dụng tốc độ tối đa)

Cước phát sinh ngoài gói

GÓI CƯỚC CƠ BẢN:

Các gói cước mới:

M70

30 ngày

70.000

1,6 GB

Không phát sinh cước ngoài gói

(Sau khi hết dung lượng miễn phí, hệ thống tạm dừng kết nối Internet)

M90

30 ngày

90.000

2,1 GB

M120

30 ngày

120.000

3,0 GB

M200

30 ngày

200.000

5,5 GB

3M70

30 ngày x 3 chu kỳ

210.000

1,8 GB/chu kỳ x 3 chu kỳ

6M70

30 ngày x 6 chu kỳ

420.000

2,0 GB/chu kỳ x 6 chu kỳ

12M70

30 ngày x 12 chu kỳ

840.000

2,2 GB/chu kỳ x 12 chu kỳ

12M120

30 ngày x 12 chu kỳ

1.440.000

4,0 GB/chu kỳ x 12 chu kỳ

12M200

30 ngày x 12 chu kỳ

2.400.000

7,0 GB/chu kỳ x 12 chu kỳ

Các gói cước không giới hạn dung lượng:

D1

1 ngày

8.000

150 MB

0 đồng/50kB

MIU (*)

30 ngày

70.000

600 MB

 

MIU cho Q-Student, Q-Teen

50.000

600 MB

 

BMIU

200.000

3 GB

Các gói cước giới hạn dung lượng:

M10

30 ngày

10.000

50 MB

25 đồng/50kB

M25

25.000

150 MB

M50

50.000

450 MB

Giá cước khi không đăng ký gói:

M0

0

0

0

75 đồng/50kB

Gói cước cộng thêm(Áp dụng cho các gói cước mới và gói cước không giới hạn dung lượng)

MAX15

Theo thời hạn sử dụng của gói cước không giới hạn dung lượng

15.000

350MB

Gói cộng thêm

MAX25

25.000

600MB

MAX35

35.000

1GB

4. Hướng dẫn

a. Cài đặt cấu hình dịch vụ: Soạn CAIDAT DATA gửi 999 và làm theo hướng dẫn. 

b. Đăng ký, sử dụng dịch vụ:

Dịch vụ Mobile Internet được mở tự động cho thuê bao MobiFone hòa mạng mới.

Để đăng ký, hủy, gia hạn, tặng và kiểm tra tình trạng gói cước qua các kênh SMS, USSD, website , bạn thực hiện như sau:

 • Qua SMS:

TT

Yêu cầu

Cú pháp nhắn tin đến 999

1

Đăng ký dịch vụ

DATA ON

2

Đăng ký gói cước

DK TênGóiCước

3

Hủy gói cước

HUY TênGóiCước

4

Gia hạn gói cước

GH TênGóiCước

5

Không gia hạn gói cước

KGH

6

Tặng gói cước

TANG TênGóiCước ThuêBaoNhận

7

Kiểm tra gói cước

KT DATA

8

Trợ giúp

TG MI

 • Qua USSD: Bạn bấm *090*5*6*3# và làm theo hướng dẫn.
 • Qua website: Bạn đăng nhập http://mobifone.vn, bằng tài khoản MobiFone Portal và làm theo một trong các cách sau:

Sau khi đăng ký dịch vụ, đăng ký, gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để sử dụng dịch vụ và tính cước theo gói cước đã đăng ký, gia hạn.

5. Quy định

a. Đối tượng sử dụng: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

b. Phương thức tính cước:

 • Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được khách hàng thanh toán vào hóa đơn cước hàng tháng.
 • Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính. Các gói cước ngày và gói tuần sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ nếu khách hàng không huỷ gói

c. Quy định đăng ký và sử dụng gói cước:

 • M0 là gói cước mặc định của dich vụ. Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet với gói cước mặc định M0.
 • Thời gian sử dụng của gói cước 1 ngày là 24h, của gói cước 7 ngày là 24h*7 (h), của gói cước 30 ngày là 24h*30 (h) kể từ thời điểm đăng ký/gia hạn gói cước thành công.
 • Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload.
 • Dung lượng miễn phí và dung lượng sử dụng tốc độ tối đa của các gói cước chỉ được sử dụng trong chu kỳ của gói cước đó. Nếu bạn không sử dụng hết, dung lượng đó sẽ không được chuyển sang chu kỳ tiếp theo. 
 • Tại thời điểm đăng ký gói cước mới qua SMS, nếu tài khoản chính của thuê bao không đủ tiền để trừ cước thuê bao gói thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và mời thuê bao đăng ký gói cước mới thay thế. Gói cước mới được hệ thống lựa chọn phù hợp với số dư tài khoản chính của thuê bao.
 • Nếu bạn xác nhận việc đăng ký gói cước mới thì hệ thống sẽ thực hiện trừ cước, đăng ký gói và gửi tin nhắn thông báo sau khi thực hiện thành công. Để xác nhận đăng ký gói cước, bạn soạn Y đến 999 trong 10 phút kể từ khi nhận được tin nhắn mời đăng ký gói.
 • Nếu bạn yêu cầu đăng ký gói cước mới khi gói cước đang sử dụng còn dung lượng miễn phí sử dụng tốc độ tối đa, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận việc đăng ký gói cước mới đó.
 • Nếu bạn yêu cầu hủy gói cước khi gói cước vẫn còn dung lượng miễn phí thì bạn sẽ không được tiếp tục sử dụng dung lượng miễn phí và không được hoàn tiền.

 d. Quy định Gia hạn và không gia hạn gói cước:

 • Các gói cước Mobile Internet được tự động gia hạn. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được tự động gia hạn cho chu kỳ tiếp theo.
 • Đối với gói cước 30 ngày và 7 ngày, trước khi gói cước tháng hết hạn 01 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo gia hạn gói cước bằng tin nhắn.
 • Không tự động gia hạn đối với gói cước D1. Khi hết thời hạn sử dụng gói cước D1, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo hết thời hạn sử dụng. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, bạn phải đăng ký lại.
 • Tại thời điểm gia hạn gói cước không giới hạn dung lượng tháng đang sử dụng, nếu tài khoản chính của thuê bao không đủ tiền để trừ cước thuê bao gói thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và mời thuê bao đăng ký gói cước tuần để thay thế. Gói cước mới được hệ thống lựa chọn phù hợp với số dư tài khoản chính của thuê bao. Gói cước khách hàng lựa chọn sử dụng được gia hạn theo quy định của dịch vụ.
 • Nếu bạn chủ động gia hạn gói cước qua SMS khi gói đang sử dụng còn dung lượng miễn phí (sử dụng tốc độ cao) thì hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện gia hạn gói cước. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng còn lại của gói cước cũ sẽ không được cộng dồn.
 • Khi thuê bao trả sau được mở lại 2 chiều: tự động đăng ký lại gói cước cũ cho thuê bao ngay sau khi thuê bao mở lại 2 chiều. Tiền cước data phát sinh trước khi hệ thống đăng ký lại gói cước cho thuê bao được tính theo cước M0/FC0.
 • Khi thuê bao trả trước được mở lại 2 chiều:
  • Tự động đăng ký lại gói cước cũ cho khách hàng nếu tài khoản chính còn đủ tiền.
  • Mời đăng ký gói cước thay thế nếu tài khoản không đủ tiền đăng ký gói cước cũ.
 • Gói cước không được gia hạn trong những trường hợp sau:
  • Thuê bao gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước.
  • Thuê bao trả trước không đủ tiền để gia hạn gói cước sẽ chia thành các trường hợp sau:
 • Tài khoản của thuê bao đủ để đăng ký gói cước khác thay thế: Mời đăng ký gói cước có giá trị thấp hơn (thuê bao phải xác nhận việc đăng ký gói);
 • Nếu thuê bao không thỏa mãn trường hợp 1 hoặc không xác nhận đăng ký gói cước thay thế: Tạm khóa gói cước và thực hiện trừ cước trong 15 ngày liên tục để gia hạn gói. Trong thời gian này, Nếu thuê bao đủ tiền để gia hạn gói cước thì hệ thống sẽ gia hạn. Nếu sau 15 ngày, thuê bao vẫn không có đủ tiền để gia hạn gói cước thì gói sẽ bị hủy.

e. Quy định tặng gói cước

 • Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản còn hiệu lực và còn dung lượng miễn phí hoặc đang sử dụng gói cước data không giới hạn dung lượng còn hiệu lực thì không được nhận các gói data, trừ gói Zing hoặc gói IP khác.
 • Tặng gói cước không áp dụng đối với các gói data tốc độ cao.

f. Quy định Khóa, Hủy dịch vụ:

 • Hủy gói cước trước khi hết hạn: toàn bộ dung lượng miễn phí của gói cước (nếu còn) sẽ bị xóa và cước thuê bao sẽ không được hoàn lại.
 • Gói cước sẽ bị hủy khi bạn chủ động hủy gói cước, gia hạn gói cước không thành công.
 • Chuyển đổi giữa các loại hình thuê bao trả trước: gói cước Mobile Internet đang sử dụng sẽ được bảo lưu.
 • Chuyển đổi từ trả trước sang trả sau và ngược lại: gói cước Mobile Internet đang sử dụng sẽ không được bảo lưu.
 • Thuê bao (trả trước, trả sau) chỉ có thể sử dụng dịch vụ Mobile Internet khi đang hoạt động 2 chiều.
 • Gói cước không bị hủy khi thuê bao Q-Teen, Q-Student hết thời gian sử dụng và chuyển đổi tự động sang MobiQ.

g. Quy định tốc độ tối đa:

 • Đối với các gói cước không giới hạn dung lượng:
  • Tốc độ truy cập tối đa là 7,2/1,5 Mbps (download/upload) khi bạn sử dụng trong phạm vi dung lượng miễn phí được sử dụng tốc độ cao của gói cước.
  • Sau khi hạ băng thông, bạn được tiếp tục truy cập miễn phí với tốc độ thông thường.
 • Đối với thuê bao không đăng ký gói cước hoặc sử dụng các gói cước có giới hạn dung lượng: tốc độ truy cập tối đa là 7,2/1,5 Mbps (download/ upload), không hạ băng thông sau khi bạn sử dụng hết dung lượng miễn phí của gói.

Cũ hơn

Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209-084 do Sở KHĐT TP Hải Phòng cấp lần đầu tiên ngày 03/06/2008